Ako možno pokryť čo najviac rizík s našim komplexným portfóliom služieb?

Náš klient, spoločnosť zaoberajúca sa prepravou a skladovaním tovaru, mal za rok 2015 niekoľko poistných udalostí s identickým priebehom. Zamestnanec pracoval v sklade s vysokozdvižným vozíkom, ktorým sa zachytil o regál a ten sa následne aj s tovarom prevrátil. Škody na regáloch a tovare dosahovali priemernú výšku 900 EUR.

V minulosti boli náhrady týchto škôd riešené z poistenia zodpovednosti spoločnosti. A na jej základe bola vždy odrátaná spoluúčasť v minimálnej výške 330 EUR.

My sme túto situáciu vyriešili poistením zodpovednosti zamestnancov. Vďaka nemu sa znížila samotná chybovosť zamestnancov, výrazne tiež klesli náklady na úhradu spoluúčastí. Súčasne sme klientovi zabezpečili maximálne možné poistné plnenie a spokojnosť