Prečo je kvalita klientskeho servisu rozhodujúci faktor pri výbere poistenia ?

Raz nás v skorých ranných hodinách kontaktovala klientka s prosbou o pomoc s nefunkčným kotlom. Hľadala možnosť riešiť to cez uzatvorené poistenie. Denná teplota vtedy dosahovala asi 5°C. Preto mala obavu, aby neostala cez víkend bez kúrenia. Najbližší servis s opravárom kotlov bol od jej domu vzdialený minimálne 30 km, a tak o radu požiadala nás. Keďže klientka uzatvorila poistenie rodinného domu vrátane asistenčných služieb, odporúčali sme jej potrebné náležitosti k nahláseniu krízovej situácie. Prvé v poradí bolo kontaktovanie operátora asistenčný ch služieb. Ten okamžite preveril, ako sa porucha prejavuje a následne vyhľadal mechanika, schopného kotol okamžite opraviť, o výjazd. Po pár minútach sa mechanik vydal na miesto. Tam zistil, že porucha sa dá opraviť iba provizórne a konečná oprava bude možná len s objednaním náhradného dielu. Po odsúhlasení nákladov a dohode s klientkou vykonal technik provizórnu opravu a objednal náhradný diel. Provizórna oprava vydržala až do dodania a namontovania náhradného dielu, čo sa stalo o necelý kalendárny týždeň. Po oprave kotla nám klientka zaslala potrebný formulár pre preplatenie asistenčných služieb, ktorý sme jej pomohli vyplniť a odoslať do poisťovne. Po preplatení škody nám bolo doručené poďakovanie za rýchlu pomoc a vyriešenie situácie.