Pri realizácii stavebných projektov je potrebné myslieť na poistenie, nielen pretože to je jednou z podmienok bánk pri poskytovaní finančných prostriedkov na výstavbu

Stavebno-montážne poistenie (CAR / EAR)

Pri realizácii stavebných projektov je potrebné myslieť na poistenie, nielen pretože to je jednou z podmienok bánk pri poskytovaní finančných prostriedkov na výstavbu. Optimálne je zabezpečiť krytie počas celej dĺžky výstavby, od projekčnej fázy až po finalizáciu projektu. Poistenie je určené hlavne pre dodávateľov a všetkých ich subdodávateľ stavebného diela, vrátane jednotlivých profesií, dodávateľov strojných a technologických zariadení a pod.

Špecialisti GRANDEN ochotne poradia v otázke poistenia aj investorom, samotným realizátorom stavieb a správcom bytových domov. V prípade rekonštrukcie analyzujeme nutnosť poistenia existujúceho majetku.