GRANDEN dokáže pri tomto type poistenia zabezpečiť ochranu nielen právnickým subjektom, ale aj fyzickým osobám.

Poistenie zodpovednosti

GRANDEN dokáže pri tomto type poistenia zabezpečiť ochranu nielen právnickým subjektom, ale aj fyzickým osobám. Pre podnikateľov dokážeme zabezpečiť podľa individuálnych potrieb poistenie v prípade škôd vyplývajúcich z povahy podnikania, ale aj v prípade škody vzniknutej v dôsledku chybne vyrobeného výrobku. Pre spoločnosti pôsobiace v priemysle ponúkame poistenie zodpovednosti pri závažných ekologických haváriách a environmentálnych škodách.

Fyzickým osobám – zamestnancom, odporúčame poistenie zodpovednosti za škody spôsobené svojmu zamestnávateľovi. Toto poistenie dokáže kryť škody spôsobené činnosťou zamestnanca, ako sú napr. škody na majetku spoločnosti, ale aj chybne vykonaná práca, prípadne chybne dodaná služba.