Pri kúpe majetku, či už ide o fyzickú alebo právnickú osobu, je vždy dobré myslieť aj na jeho ochranu formou poistenia.

Poistenie majetku

Podnikatelia si prostredníctvom poistenia majetku dokážu chrániť nie len samotný majetok, ale aj náklady vynaložené na podnikateľskú činnosť v prípade prerušenia danej prevádzky, lom stroja a elektroniky.

V GRANDEN informujeme našich klientov o možnostiach poistenia majetku a zabezpečenia krytia rizík v prípade vzniku škody vyplývajúcej z podnikateľskej činnosti alebo bežného života. Na základe prieskumu trhu a najnovších informácií dokážeme vyhovieť každej Vašej požiadavke a individuálnej potrebe.