Podnikatelia si prostredníctvom poistenia majetku dokážu chrániť nie len samotný majetok, ale aj náklady vynaložené na podnikateľskú činnosť v prípade prerušenia danej prevádzky, lom stroja a elektroniky.

V GRANDEN informujeme našich klientov o možnostiach poistenia majetku a zabezpečenia krytia rizík v prípade vzniku škody vyplývajúcej z podnikateľskej činnosti alebo bežného života. Na základe prieskumu trhu a najnovších informácií dokážeme vyhovieť každej Vašej požiadavke a individuálnej potrebe.