Spoločnosť GRANDEN zabezpečuje svojím klientom povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie riečnych a námorných plavidiel, lietadiel a hausbótov.

Poistenie plavidiel a lietadiel

Tak, ako pri motorových vozidlách, aj v prípade plavidiel a lietadiel je potrebné mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Havarijným poistením chránite svoj majetok v prípade havárie, krádeže, výbuchu a požiaru, či v dôsledku živelnej udalosti.

Dokážeme zabezpečiť špecifické podmienky poistenia v prípade účastí lodí na pretekoch a súťažiach. Na základe spolupráce so všetkými poisťovňami na slovenskom a zahraničnom trhu dokážeme ponúknuť aj takýto špecifický poistný produkt šitý na mieru.