Špecialisti spoločnosti GRANDEN Vám pomôžu výrazne minimalizovať straty na základe poistnej udalosti ako je napr. živelná udalosť, úhyn v dôsledku nákazy, pôrodnej škody a úrazu zvieraťa.
Spoločnosť GRANDEN Vám je vždy nápomocná pri získavaní nenávratných finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie pre poľnohospodárske odvetvie. Jedinou podmienkou získania prostriedkov je poistenie proti krádeži. Radi pre Vás vypracujeme návrh poistenia tak, aby spĺňal všetky podmienky získania prostriedkov z fondov.