Poistením prepravy chránite najmä prepravovaný tovar, pričom nemusíte byť jeho vlastníkom, je teda predmetom Vašej činnosti – prepravy. Toto poistenie je určené pre odosielateľov, prepravcov, zasielateľov a vlastníkov zásielok v rámci územia Slovenska, ale aj v zahraničí.

GRANDEN nájde optimálne riešenia pri zabezpečení rizík poškodenia, zničenia alebo straty zásielky počas prepravy. U nás môžete mať istotu, že prepravovaný tovar je v bezpečí od nakládky až po vykládku, bez ohľadu na druh tovaru a typ dopravného prostriedku.