GRANDEN nájde optimálne riešenia pri zabezpečení rizík poškodenia, zničenia alebo straty zásielky počas prepravy.

Poistenie prepravy

Poistením prepravy chránite najmä prepravovaný tovar, pričom nemusíte byť jeho vlastníkom, je teda predmetom Vašej činnosti – prepravy. Toto poistenie je určené pre odosielateľov, prepravcov, zasielateľov a vlastníkov zásielok v rámci územia Slovenska, ale aj v zahraničí.

GRANDEN nájde optimálne riešenia pri zabezpečení rizík poškodenia, zničenia alebo straty zásielky počas prepravy. U nás môžete mať istotu, že prepravovaný tovar je v bezpečí od nakládky až po vykládku, bez ohľadu na druh tovaru a typ dopravného prostriedku.