V spoločnosti GRANDEN Vám ponúkame individuálny prístup k potrebe poistenia nielen výroby ako celku, ale aj samotného výrobku, čím minimalizujeme finančné straty v dôsledku stiahnutia chybného výrobku z trhu, ktoré sa môžu vyšplhať až do miliónov Eur.

Poistenie vady výrobku

Slovenská právna úprava ukladá výrobcovi prevziať zodpovednosť za škodu spôsobenú chybným výrobkom. Vzhľadom na prísne právne normy v oblasti predaja výrobkov neustále narastá potreba tohto druhu poistenia. Štatisticky každým rokom stúpa počet stiahnutých výrobkov z trhu.
V spoločnosti GRANDEN Vám ponúkame individuálny prístup k potrebe poistenia nielen výroby ako celku, ale aj samotného výrobku, čím minimalizujeme finančné straty v dôsledku stiahnutia chybného výrobku z trhu, ktoré sa môžu vyšplhať až do miliónov Eur.