Tím GRANDEN má rozsiahle skúsenosti s dojednaním profesijnej zodpovednosti, dokážeme Vám zabezpečiť optimálne krytie všetkých rizík, vyplývajúcich z činnosti Vašej spoločnosti.

Poistenie profesijnej zodpovednosti

V určitých profesiách existuje povinnosť poistenia, stále viac sa však stretávame aj s požiadavkami na poistenie profesijnej zodpovednosti v iných sektoroch, od ktorých to zákon a legislatíva nevyžaduje, ako je napríklad sektor IT. Tím GRANDEN má rozsiahle skúsenosti s dojednaním profesijnej zodpovednosti, dokážeme Vám zabezpečiť optimálne krytie všetkých rizík, vyplývajúcich z činnosti Vašej spoločnosti. Pri vybraných profesiách krytie rozšírime aj o škody na veci alebo na zdraví.