V určitých profesiách existuje povinnosť poistenia, stále viac sa však stretávame aj s požiadavkami na poistenie profesijnej zodpovednosti v iných sektoroch, od ktorých to zákon a legislatíva nevyžaduje, ako je napríklad sektor IT. Tím GRANDEN má rozsiahle skúsenosti s dojednaním profesijnej zodpovednosti, dokážeme Vám zabezpečiť optimálne krytie všetkých rizík, vyplývajúcich z činnosti Vašej spoločnosti. Pri vybraných profesiách krytie rozšírime aj o škody na veci alebo na zdraví.

Poistenie členov orgánov spoločnosti (D&O) kryjeme ochranu pred rizikom osobnej zodpovednosti za výkon funkcie člena predstavenstva, člena dozornej rady a konateľa spoločnosti. Týmto poistením vieme obmedziť riziká súvisiace s výkonom funkcie v spoločnosti a spolu poskytneme členovi štatutárneho orgánu istotu pri výkone funkcie. Týmto výrazne znížime riziko vplyvu pochybenia na ekonomickú situáciu spoločnosti.