Automobilový priemysel

Výrobný proces a distribúcia v automobilovom priemysle je každodennou prácou s rizikom. Klientom odporúčame poistenie majetku a zodpovednosti, ale aj napríklad poistenie prerušenia prevádzky. Výnimočné vzťahy s poisťovňami umožňujú vyjednať pre našich klientov tie najlepšie ceny a krytie.

Máme skúsenosti s riadením rizík, tvorbou poistných programov aj prípravou programov zamestnaneckých výhod pre klientov z oblasti automobilového priemyslu, vrátane opráv áut, garáží a skladov, karosární či autosalónov.