Chemický priemysel

Podnikanie v chemickom priemysle sa stretáva s množstvom medzinárodných aj lokálnych legislatívnych regulácií.

Riadenie a analýza rizík naprieč Vaším podnikaním v chemickom priemysle zahŕňa:

  • modelovanie a zhodnotenie nebezpečenstvo dopadu na životné prostredie
  • posúdenie dodávateľského reťazca
  • vývoj interných bezpečnostných programov
  • posúdenie predpisov a plánu krízového riadenia
  • zohľadnenie zodpovednosti za výrobok