Development a reality

Investorské a developerské spoločnosti, prevádzkovatelia obchodných a administratívnych centier sú nútení reagovať na často sa meniaci trh. Časť rizík preto prenášajú na poistenie. To im zabezpečí ochranu dobrého mena spoločnosti a tiež zníži náklady na nápravu po poistných udalostiach. Tieto spoločnosti často využívajú profesijné poistenia, ale aj poistenia prerušenia prevádzky a čistej finančnej straty.