Energetický priemysel

GRANDEN nastaví Vašu poistnú ochranu pred špecifickými rizikami, či pracujete v oblasti ťažby, spracovania elektrickej energie alebo alternatívnych zdrojov energie. Pracujeme s komplexnými rizikami a potrebami riadenia rizík v energetike .

Zabezpečujeme na mieru šité riešenia, vynikajúci servis a likvidáciu poistných udalostí špecialistami z tejto oblasti. Naši odborníci vedia zabezpečiť ideálny poistný servis vo všetkých prevádzkach. Celkové náklady na poistenie rizík znižujeme ich efektívnym riešením a identifikáciou expozícií.