Farmaceutický priemysel

Oblasť výroby a distribúcie liekov, liečiv a generík je jednou z najrizikovejších oblastí podnikania. Dopad na životné prostredie, ale aj riziká v oblasti majetku a životov ľudí sú hlavným predmetom poistnej analýzy tímu spoločnosti GRANDEN.

Pomôžeme Vám predvídať problémy a zohľadniť všetky predpisy a normy, ktoré ovplyvňujú Vaše potreby poistenia. Navrhneme Vám vlastný poistný program s ohľadom na Váš celkový rizikový profil a jeho špecifiká na trhu. Naše znalosti poistenia Vám zabezpečia, že žiadne farmaceutické riziko nebude poistené genericky.