Hotely, bytové domy, obchodné centrá

Spoločnosť GRANDEN sa zameriava aj na dynamicky sa rozvíjajúce oblasti. Patria medzi ne obchodné centrá, bytové domy, správcovské spoločnosti a tiež hotelierstvo. Kladieme dôraz na identifikáciu rizík a na základe toho na ich optimálne krytie.

Samotné budovy vieme poistiť aj počas rekonštrukcie a obnovy, ako je napr. zateplovanie, výmena rozvodov a pod. Dôležitou súčasťou je aj poistenie krížovej zodpovednosti. To zabezpečuje krytie škôd spôsobených susedmi vzájomne. Nejde len cudzie osoby a cudzí majetok. V poistení zodpovednosti bytového domu sú kryté aj napr. škody z vlastníctva bytového domu.

Medzi klientov spoločnosti GRANDEN patria aj správcovia budov, pre ktorých realizujeme poistné programy na základe ich špecifických požiadaviek.