Poľnohospodársky a potravinársky priemysel

Tento segment je špecifický svojím dynamickým rozvojom a častou zmenou šírky rizík. GRANDEN poskytuje vysoko profesionálne služby výrobcom mliečnych výrobkov, pestovateľom krmív aj obilnín. Kladieme dôraz aj na oblasti záhradníctva, hydinárstva a mäsopriemyslu. Táto špecializácia si vyžaduje osobitý prístup z hľadiska identifikácie rizík a následne aj ich krytia.