Stavebníctvo

GRANDEN ponúka poradenstvo investorom, realizátorom a subdodávateľom stavieb a po dokončení diela aj správcom bytových domov.

Navrhujeme komplexný program stavebno- montážneho poistenia od projekčnej fázy stavby, až po jej dokončenie. Poistenie kryje výstavbu v každej etape. Pri rekonštrukcii tím spoločnosti GRANDEN analyzuje potrebu poistenia existujúceho majetku. Okrem jeho poistenia odporúčame aj krížovú zodpovednosť a environmentálnu zodpovednosť pri poškodení životného prostredia.