Zdravotníctvo

Naše skúsenosti využívajú títo poskytovatelia zdravotnej starostlivosti:

  • lekárska alebo zubná ambulancia,
  • sociálne zariadenie, domov dôchodcov,
  • poskytovateľ kúpeľnej alebo rehabilitačnej starostlivosti
  • nemocnica, poliklinika a iné
  • farmaceutická spoločnosť – výrobca liekov a generík a iné

Dlhoročné pôsobenie v tejto oblasti nám umožňuje zabezpečiť taký poistný program, ktorý pokryje potreby všetkých poskytovateľov. Poradíme Vám s optimalizáciou nákladov pri efektívnom krytí rizík. Budeme analyzovať všetky možné riziká od profesijnej zodpovednosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a tiež riziká enviromentálnych škôd pri činnosti až po zabezpečenie Vášho majetku.