Ako ušetriť s GRANDEN monitoringom poistných zmlúv na vašom poistení?

Minulý rok sa nám podarilo do správy získať skupinu klientov s približne rovnakými potrebami poistného krytia. Po absolvovaní návštev každého z nich sme si upresnili postupy spolupráce a získali všetky potrebné informácie o ich potrebách.
Existujúce poistné zmluvy sme podrobne rozanalyzovali a pripravili k nim návrhy zmien, ktoré by bolo vhodné vykonať (zmena počtu zamestnancov, aktualizácia poistných súm…). Keďže pôvodné poistné zmluvy boli už dekádu staré, nové údaje a možnosti ich aktualizácie sme konzultovali s poisťovňou.

Tá nás informovala o tom, že pôvodný druh poistenia sa už týmto starým spôsobom neuzatvára. Preto sme po poskytnutí všetkých potrebných údajov pripravili aktualizáciu znenia poistnej zmluvy. Na základe našich výborných vzťahov s poisťovňou sme navyše zabezpečili klientovi výhodnejšiu výšku poistného, akú by dostal ako bežný klient.
Po predložení novej ponuky nám klient okamžite prejavil maximálnu spokojnosť.
Aktuálne krytie všetkých potrieb a zároveň výhodnejšie poistné mohol mať už pár rokov, ak by sa predchádzajúci správca pôvodnej poistnej zmluve dostatočne venoval.