Ako získať zadarmo zapožičanie vozidla pri jeho krádeži, nehode alebo poruche ?

Pri výbere poistenia pre motorové vozidlá zohráva hlavnú rolu v rozhodovaní klientov stále najnižšia cena. Tá ale nie vždy zahŕňa optimálny rozsah poistného krytia, čo sa prejaví najmä pri vzniku poistnej udalosti. Z tohto dôvodu sa snažíme našim klientom predkladať komplexné návrhy optimálneho krytia. Zároveň ich informujeme o benefitoch jednotlivých poisťovní a rozsahu krytia ich asistenčných služieb.

Niektoré poisťovne klientom napríklad ponúkajú možnosť zapožičania náhradného vozidla zadarmo v rámci povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia v prípade poruchy, nehody alebo krádeže vozidla. V tejto situácii je dôležité kontaktovať asistenčné služby poisťovne, kde má klient poistenie dojednané. Zároveň je vhodné poznať výšku stanoveného denného limitu na zapožičanie vozidla. Tá je daná zmluvou s poisťovňou. Vďaka tomuto praktickému benefitu, klient nedoplatí na vznik škodovej udalosti narušením chodu svojich každodenných činností.