Ako dôkazu naše asistenčné služby eliminovať stres pri poistných udalostiach ?

Našou úlohou je aj upokojiť klienta vo chvíli, keď sa mu situácia javí ťažko riešiteľná. Rovnako ako nedávno, keď jedného rozrušilo, že spôsobil škodu na cudzom motorovom vozidle. Poradili sme mu volať políciu, ktorá spísala škodovú udalosť do policajnej správy a aj to, ako k problému postupovať s čo najšetrnejším spôsobom.

V prípadoch, ak ide o väčší rozsah škody alebo účastníci nehody nevedia jednoznačne určiť vinníka, odporúčame kontaktovať príslušný policajný zbor. Klient tak má zdokumentovanú nehodu, prostredníctvom ktorej sa jednoduchším spôsobom dokáže finančne vysporiadať s poškodeným alebo vinníkom dopravnej nehody. Následne ho požiadame o kópiu technického preukazu vozidla, vodičského a tiež občianskeho preukazu. Na základe údajov z dokladov vypíšeme tlačivo príslušnej poisťovne, kde má klient uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP). Škodovú udalosť nahlásime do poisťovne spolu s vyplneným hlásením škodovej udalosti a dokladmi o vodičovi a vozidle.

Náš klient si splnil svoju povinnosť voči tretej osobe a poškodený si mohol uplatňovať nárok na náhradu škody. Po doložení faktúr za opravu poškodeného motorového vozidla poškodenému bolo vyplatené poistné plnenie. Merateľným výsledkom našej práce bola klientova spokojnosť a naplnenie jeho potrieb v oblasti poistenia. To je starostlivosť, ktorú garantujeme všetkým našim klientom. Spolu so šetrením finančných zdrojov, administratívnym odbremenením, šetrením času a najmä ich energie, čoho dôkazom je aj tento prípad.