(Slovenčina) GRANDEN je nezávislá poisťovacia maklérska spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami, ktorá pôsobila od roku 2003 pod obchodným názvom K FINANCE. Zmena názvu nastala v súlade s novými strategickými zámermi, hodnotami a víziami spoločnosti. Spoločnosť GRANDEN sa špecializuje výhradne na neživotné poistenie a spolupracuje so všetkými významnými poisťovňami, ktoré sú dlhodobo stabilné a schopné niesť riziká našich klientov. U jednotlivých poisťovateľov priebežne vyhodnocujeme rating, kvalitu zaistenia, produktovú ponuku a tiež celkový proces likvidácie a efektivitu zabezpečenia zmien v jednotlivých poistných zmluvách. Hodnotami spoločnosti sú:

  • Profesionalita tímu
  • Individuálny prístup
  • Orientácia na potreby klienta
  • Spoľahlivosť
  • Nezávislosť
  • Etický kódex

Našou víziou a poslaním je patriť dlhodobo k TOP lídrom v poskytovaní služieb sprostredkovania poistenia a risk manažmentu v oblasti podnikateľského a priemyselného poistenia. Hľadáme efektívne riešenia s vysokou pridanou hodnotou. Snažíme sa predvídať potreby našich klientov a poskytnúť im „na mieru šité” unikátne poistné programy. Ponúkame najmodernejšie spôsoby pro-klientsky orientovaných prístupov a jedinečné know-how z dlhoročných skúseností. Cieľom spoločnosti GRANDEN je zabezpečiť predovšetkým osobný prístup ku klientom prostredníctvom nášho tímu a trvalú kvalitu poskytovaných služieb. Tá vedie k ich jednoznačnej spokojnosti.