Spoločnosť GRANDEN je okrem hlavnej podnikateľskej činnosti súčasťou umeleckých, kultúrnych, športových a charitatívnych podujatí. Snažíme sa pomáhať pri tvorbe rôznych projektov, prejaviť našu ľudskú stránku a zároveň s radosťou podporiť dobré myšlienky a nápady.

Ochrana zdravia
Finančne sme podporili zbierku na zakúpenie prístroja pre liečbu brachyterapie onkologických pacientov pre Fakultnú nemocnicu Nitra. Brachyterapia je forma rádioterapie, ktorá je pri liečbe lokalizovaných onkologických ochorení šetrnejšia a presnejšia ako klasická rádioterapia.

Pomoc týraným deťom
Naša spoločnosť pravidelne finančne pomáha pri realizácii benefičného koncertu „Bez modrín“. Hlavným organizátorom je Centrum Slniečko. To je už roky útočiskom týraných, zanedbávaných a zneužívaných detí a obetí domáceho násilia.

Pomoc sociálne slabším
Každoročne sa zúčastňujeme aj na iných benefičných akciách. Ďalšou z nich je podávanie adventnej kapustnice sociálne slabším ľuďom na nitrianských mestských vianočných trhoch.

Podpora športu
Sme dlhoročným generálnym partnerom extraligového ženského basketbalového tímu BKM NITRA a partnerom  Slovenského olympijského a športového výboru. Ako generálny partner tiež podporujeme a sme účastní na podujatiach organizovanými prestížnym golfovým areálom Sedín Golf Resort. Podporujeme športoviská Panda Fight Club pri prestavbe stien a nákupe dresov. Pomáhame na Slovensku vytvárať podmienky pre výkon športového džuda, sebaobrany a rôznych ďalších bojových umení. Taktiež sme boli súčasťou Diplomatického charitatívneho tenisového tenisového turnaja a ďalších dobročinných akcií.