Poistenie pohľadávok Vám pomôžeme prekonať ťažšiu finančnú situáciu obchodných partnerov

Poistenie pohľadávok

Hospodárska kríza vyjadrila poistnému trhu potrebu ochrany podnikateľského prostredia pred zhoršujúcou sa platobnou disciplínou podnikateľských subjektov.

Podstata poistenia pohľadávok je založená na ochrane Vašej spoločnosti proti finančným stratám, ako sú napr. platobná neschopnosť, platobná nevôľa a iné.

Poistenie je určené pre subjekty pôsobiace na domácom i zahraničnom trhu pričom splatnosť ich pohľadávok je najmä krátkodobá (do 180 dní), výnimkou však nie je ani dojednanie poistenia dlhodobých obchodných pohľadávok.