GRANDEN ponúka svojím klientom poistenie pre prípad úrazu a prípadnú náhlu smrť.

Poistenie zamestnancov

Dokážeme zabezpečiť poistné plnenie v prípade úmrtia na dohodnutú poistnú sumu dojednanú v poistnej zmluve.

Na jednej strane prináša poistenie zamestnancov pre spoločnosti istotu ochrany zdravia zamestnancov a na druhej strane pri správnom nastavení môže spĺňať úlohu kvalitného sociálneho programu spoločnosti.
Spoločnosť GRANDEN správne nastaví rozsah poistného programu pre Vašich zamestnancov na základe individuálnych potrieb spoločnosti. Pravidelné informovanie o legislatívnych zmenách je pre nás samozrejmosťou.