Poistenie členov orgánov spoločnosti

Poistenie členov orgánov spoločnosti (D&O) kryjeme ochranu pred rizikom osobnej zodpovednosti za výkon funkcie člena predstavenstva, člena dozornej rady a konateľa spoločnosti. Týmto poistením vieme obmedziť riziká súvisiace s výkonom funkcie v spoločnosti a spolu poskytneme členovi štatutárneho orgánu istotu pri výkone funkcie. Týmto výrazne znížime riziko vplyvu pochybenia na ekonomickú situáciu spoločnosti.