Logistika

Riadenie rizík v logistike je pre GRANDEN známou oblasťou. Sme popredným sprostredkovateľom poistných riešení pre riadenie rizík najmä prepravných a logistických spoločností.

Segmenty dopravy:

  • flotila vozidiel a jej správa
  • nákladná a osobná preprava
  • autobusová preprava
  • lodná doprava

Klientom navrhujeme optimálny poistný program, zjednocujeme všetky zmluvy, čím znižujeme administratívnu záťaž klientov. Navyše, samozrejme, asistujeme pri poistných udalostiach.