Strojárstvo a výroba

Napriek globálnym krízovým rokom je strojárstvo aj naďalej jedným z kľúčových odvetví slovenského hospodárstva. Toto odvetvie prešlo rozsiahlou racionalizáciou pri znižovaní zásob, optimalizácii skladových priestorov a zmenami v obrátkach na spôsob „just-in-time“. Tím spoločnosti GRANDEN kladie veľké nároky na adaptáciu nových podmienok a zohľadňuje neustálu potrebu inovácií a predstáv klienta. To všetko transformuje do meniaceho sa poistného programu.
Špecialisti s mnohoročnými skúsenosťami z oblasti poistenia strojárskeho priemyslu Vám navrhnú optimálny program, vynikajúci servis a likvidáciu poistných udalostí. Dôležité je myslieť aj na riziká pri prerušení prevádzky a na poistenie pohľadávok.